LID WORDEN

LID WORDEN

​​lidmaatschap

De ledenbedrijven leveren een jaarlijkse financiële bijdrage aan de Gezamenlijke Brandweer. Daardoor kunnen zij een beroep doen op de diensten van de Gezamenlijke Brandweer en voldoen aan de verplichting tot het in stand houden van een bedrijfsbrandweerorganisatie (gelet op artikel 3, lid 1 en artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's). Een groot aantal van de bedrijven krijgt door de afdeling Industriële Veiligheid (IV) van de Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond (RBRR) / Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) een artikel 31 aanwijzing opgelegd. Hierdoor zijn zij wettelijk verplicht om een bedrijfsbrandweerorganisatie in stand te houden. Deelname aan de Gezamenlijke Brandweer ontslaat de bedrijven formeel niet van deze verplichting, maar de Gezamenlijke Brandweer fungeert voor die bedrijven als de wettelijk verplichte brandweerorganisatie.

Het lidmaatschap in de praktijk

Wanneer een bedrijf lid is van de Gezamenlijke Brandweer krijgt het een directe verbinding met de Gemeenschappelijke Meldkamer van de Veiligheidsregio. Eén druk op de knop en de Gezamenlijke Brandweer is binnen zes minuten ter plaatse. Daarnaast oefent de Gezamenlijke Brandweer regelmatig met de BHV-organisatie en oriënteert zij zich op het terrein van het aangesloten bedrijf. Zo blijft de Gezamenlijke Brandweer volledig op de hoogte van de terreinen en de bedrijfsprocessen. Dit bespaart kostbare en soms levensreddende tijd als zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een incident voordoet.

Accountmanager Bedrijven

De accountmanager bedrijven stroomlijnt het contact tussen de ledenbedrijven en de repressieve dienst. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en beheer van de samenwerkingsprotocollen en inventariseert hij de behoeften en wensen van bedrijven o.a. op het vlak van de operationele informatie welke specifiek van toepassing is op het desbetreffende bedrijf. Er zijn uiteenlopende vormen van lidmaatschap, dus ook als uw bedrijf nog geen lid is van de Gezamenlijke Brandweer, is de accountmanager uw contactpersoon bij uitstek. Hij informeert u graag.

Voor meer informatie kunt u bellen met de accountmanager Bedrijven via 088-5110012 of mailen naar info@gez-brandweer.nl.

Copyright © 2024 GB | Website en seo door Sliswebdesign